Konferencja zamykająca

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnicwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Instytut EuroSchola w Trzyńcu
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

serdecznie zapraszają na
Konferencję zamykającą projekt Akcent@com


Konferencja odbędzie się w poniedziałek 30 marca 2015 w budynku Ministerstwa Szkolnictwa i Kultury Fizycznej w Pradze, ul. Karmelitská, budynek C, sala nr 081

Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 13 marca br. na info@pctesin.cz


Evropská unie / Unia europejska