Panelová diskuze

Diskusi povede a bude moderovat pan Hynek Böhm, vysokoškolský učitel, předseda rady Insitutu EuroSchola, o.s. a partner projektu Akcent@com. Účastníci za českou stranu:
pan Jindřich Fryč, vrchní ředitel sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT ČR,
pan Martin Buršík, vedoucí oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce MMR ČR,
paní Jana Novotná Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia;

Účastníci za polskou stranu:
paní Izabella Wołłejko Chwastowicz, rada Velvyslanectví PR v Praze,
pan Zenon Gajdzica, děkan Fakulty etnologie a věd o vzdělávání Slezské univerzity v Katovicích,
pan Jerzy Marek, učitel a překladatel literatury, Bielsko-Biała


Evropská unie / Unia europejska