Program

Konference se uskuteční v pondělí 30. března 2015
v budově C MŠMT, sál 081, Karmelitská, Praha 1


Program:

11.00-12.00 Prezence účastníků

12.00-12.15 Zahájení konference
Jaroslav Fidrmuc, MŠMT, náměstek ministra pro vzdělávání
Marta Kmeťová, ředitelka Pedagogického centra pro polské národnostní školství, Český Těšín

12.15-12.45 „Poláci a Češi – Jak je dobré mít souseda” Úvodní přednáška - Mariusz Surosz

12.45-13.30 Prezentace partnerů, lektorů a účastníků projektu
Shrnutí naplnění cílů projektu a představení dosažených výstupů projektu

13.30-14.00 Coffee break

14.00-15.30 Česko-polská spolupráce ve vzdělávání ve světle možností nového operačního programu
Moderátor Hynek Böhm, předseda rady Institutu EuroSchola v Třinci
Účast v panelové diskuzi přislíbili představitelé MŠMT ČR, Ministerstva pro místní rozvoj,
Velvyslanectví PR v Praze, univerzit, sekretariátů euroregionů, institucí pro DVPP

15:30 Závěr konference; Shrnutí setkání; Pozvánka k další spolupráci

Jména řečníků jsou uvedena bez akademických titulů. V průběhu konání konference je zajištěno simultánní tlumočení.
Prosíme o potvrzení účasti na konferenci do 13. března 2015 na info@pctesin.cz


Evropská unie / Unia europejska